Przejdź do treści

Activejet Tusz AH82MR (AH912) ( HP 82 C4912A; PrEmium; 80 ml; Czerwony)

34,00 

 • ATrAmEnT: BArwnik klAsA A+
 • ATrAmEnT: bArwnik
 • CECHy DoDATkowE opAkowAniA: foliowAnEoDpornE nA UV
 • CECHy DoDATkowE opAkowAniA: FoliowAnE, ODpornE nA UV, PuDEłko kArTonowE z wiEszAkiEm
 • DoDATkowE informACjE: WyDruki profEsjonAlnE zDjęCiA, kATAlogi, prEzEnTACjE, ofErTy, Dyplomy, zAproszEniA, uloTki
 • EksploATACjA kompATybilnA: 82 C4912A
 • GrupA: golD
 • GrupA: GolD
 • Ilość w opAkowAniu zbiorCzym oriEnTACyjniE: 28 szT.
 • InformACjE DoDATkowE: WkłAD ATrAmEnTowy
 • KlAsA jAkośCi: A+
 • KoD OEM: C4912A
 • KoD OEM: HP 82 C4912A
 • KoD ProDuCEnTA: AH82MR (AH912)
 • KoD proDuCEnTA: AH82MR (AH912)
 • Kolor: MAgEnTA
 • Kolor: mAgEnTA
 • KompATybilny z moDElAmi DrukArEk ATrAmEnTowyCH HP DEsignJET: 20ps50ps120120 nr500500ps800800psCC800ps815mfp820mfp510
 • KonsTrukCjA: wkłAD ATrAmEnTowy bEz głowiCy
 • MoDElE kompATybilnE: DEsignjET 120, DEsignjET 120nr, DEsignjET 20ps, DEsignjET 500, DEsignjET 500ps, DEsignjET 50ps, DEsignjET 510, DEsignjET 800, DEsignjET 800ps, DEsignjET 815mfp, DEsignjET 820mfp, DEsignjET CC800ps
 • OpAkowAniE: KArTon z wiEszAkiEm, foliowAnE, oDpornE nA UV
 • OriEnTACyjnA wAgA bruTTo: 151 g
 • OriEnTACyjnA wAgA bruTTo opAk. zbior.: 4620 g
 • PAsujE Do DrukArEk:: DEsignJET 10ps, 20ps, 50ps, 120, 120nr, 500, 500ps, 510, 800, 800ps, CC800ps, 815mfp, 820mfp.
 • PAsujE Do urząDzEń: HP
 • PojEmność: 80 GB
 • PojEmność ATrAmEnTu: 80 ml
 • ProDukT: Tusz
 • PrzEznACzony Do DrukArEk mArki: HEwlETT PACkArD
 • Sposób pAkowAniA: puDEłko kArTonowE z wiEszAkiEm
 • STAn proDukTu: REfurbisHED / ODnowiony
 • STronA www proDukTu: HTTp://www.Activejet.pl/
 • TECHnologiA: FAbryCzniE nowy rEgEnErowAny
 • Typ:
 • Typ:
 • WErsjA: prEmium
 • WErsjA: PrEmium
 • WErsjA wyDAjnośCiowA: XL
 • STronA proDuCEnTA
 • ZAsTępujE: HP 82
 • ZAsTosowAniE: WyDruki profEsjonAlnE zDjęCiA, kATAlogi, prEzEnTACjE, ofErTy, Dyplomy, zAproszEniA, uloTki
 • ZwiększonA wyDAjność: XL
 • ZwiększonA wyDAjność wzglęDEm oryginAłu: o 40 % więCEj

rezystancja czujnika temperatury, bateria 6f22, stacja lutownicza zd931, ogniwo peltiera wytwarzanie prądu, program do tworzenia animacji 3d, przejściówka mini usb na hdmi, rap rep, drukowanie jedzenia, zasilacz 800, raspberry temperature, drony z kamerą dji, cd3800, mecha arm, cad wersja studencka, bit tech frezy, pochłaniacz hałasu, n mosfet

yyyyy