Przejdź do treści

Activejet Tusz AE442N (AE442) ( Epson T0442 SuprEmE 17 ml Niebieski)

13,90 

Tusz Activejet AE442N (AE442) ( Epson T0442 SuprEmE 17 ml Niebieski)PArAmETry TECHniCznE:KoD proDuCEnTA: AE442N (AE442)STAn proDukTu: NowyPAsujE Do urząDzEń: EpsonMoDElE kompATybilnE: STylus C64, STylus C66, STylus C66 PHoTo, STylus C84 HigH, STylus C84 STAnDArD, STylus C86, STylus CX3600, STylus CX3650, STylus CX4600, STylus CX46400, STylus CX6600ProDukT: TuszTyp: EksploATACjA kompATybilnA: T0442Kolor: CyAnPojEmność ATrAmEnTu: 17 mlWyDAjność (sTrony A4): NiE DoTyCzyWErsjA: SuprEmEHologrAm: TAkKlAsA jAkośCi: A+GrupA: GolDDoDATkowE informACjE: WyDruki profEsjonAlnE zDjęCiA, kATAlogi, prEzEnTACjE, ofErTy, Dyplomy, zAproszEniA, uloTkiCECHy DoDATkowE opAkowAniA: FoliowAnE, ODpornE nA UV, PuDEłko kArTonowE z wiEszAkiEm

kalkulator mechaniczny, arduino uno r 3, kidde czujnik instrukcja, arduino nauka, filary z betonu, pierwsze ładowanie akumulatora samochodowego, akcesoria dla lps, przewodnik prądu, arcade buttons, sterownik latarki, bateria r03 aaa, m11x1 25, typy kabli sieciowych, dioda ph4148, pbwb

yyyyy